Belangrijk: voorbereiding noodplan

Belangrijk: voorbereiding noodplan

Uitwisseling dossiers van groot belang tijdens covid-19

Het coronavirus verspreidt zich in een snel tempo, daarbij is de kans aanwezig dat de bezetting binnen praktijken door covid-19 beïnvloedt gaat worden. Om ervoor te zorgen dat cliënten hier zo min mogelijk van zullen merken en kwalitatieve zorg nog steeds geboden kan worden, de diverse organisaties bezig met een noodplan. Dit plan houdt in dat cliënten kunnen worden overgedragen aan een andere praktijk, indien een groot deel van een praktijk wegvalt. Om dit soepel te laten verlopen, is één ding van groot belang: de uitwisseling van dossiers.

COVID-19: Effectieve communicatie met jouw cliënten

COVID-19: Effectieve communicatie met jouw cliënten

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie graag een persoonlijk bericht zouden willen toevoegen in onze wekelijkse emails en in jullie afspraakherinneringen naar jullie cliënten, voornamelijk over het snel verspreidende COVID-19 virus, ofwel het coronavirus.

Deze functie is nu beschikbaar voor alle verloskundigenpraktijken aangesloten bij Zwangerenportaal!