Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!

Onze (en daarmee ook stukje jullie) informatiebeveiliging & privacybescherming is ook dit jaar weer goed op orde!

Door omstandigheden bij de TüV heeft de uitgifte van het nieuwe certificaat even op zich laten wachten, maar gelukkig hebben wij deze in november weer mogen ontvangen. Ons NEN7510 certificaat is geldig tot 09-07-2024. Vanwege de fusie tussen Orfeus en MicroWare Automatisering in 2022 is Orfeus dit jaar voor het eerst meegenomen in de audit. Mede dankzij Caroline van der Meer, verantwoordelijk voor het IBMS binnen Orfeus, is dit perfect verlopen en gemakkelijk geïmplementeerd in één certificaat. Hier kunnen we allemaal trots op zijn!

Samenwerken voor de best mogelijke geboortezorg.

Door wrijving ontstaat glans én een mooie samenwerking! We zijn dan ook blij te kunnen melden dat we, VIPP Babyconnect, Onatal en Orfeus, op 10 november 2023, een overeenstemming hebben bereikt en getekend. We gaan nu echt samenwerken! Dit betekent dat we aan de slag kunnen met de start van het project om de uitwisseling te realiseren tussen zorgverleners en de ontsluiting naar het PGO. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld en wij houden je in de aankomende tijd op de hoogte van deze ontwikkelingen, de planning en wat er stapsgewijs vanuit de VIS-en gedeeld kan gaan worden. Uiteraard komt er ook documentatie beschikbaar wat dit betekent in de dagelijkse praktijkvoering en hoe het gebruikt moet worden. Wij hebben er erg veel zin in en zien dit als een mooie start om de informatievoorziening en daarmee de zorg verder te helpen.

Perined; nog niet waar we willen zijn!

Kort samengevat: Ons doel is een duurzame oplossing voor eenvoudige, veilige en correcte aanlevering. Om onze kosten hiervoor te dekken, is financiering nodig en dit is er na jaren overleg met zowel Perined als KNOV nog niet.

Zoals bekend zijn er vanaf 2022 kosten verbonden aan de aanlevering van Perined. Wil je met jouw praktijk wel aanleveren, dan dien je deze kosten vooralsnog zelf te voldoen. Voor een normpraktijk (105 cliënten – € 1,50 per dossier) bedragen de kosten € 157,50 per jaar (excl. BTW). Voor de aanleveringen 2022 en 2023 kunt u binnenkort de factuur verwachten. Perined is hard bezig om financiering voor de toekomst voor elkaar te krijgen, maar de verwachting is dat dit zeker niet vóór 2026 geregeld is.

NB. Meer informatie over de stappen die we hebben doorlopen delen we graag op verzoek.

Koppeling Sanquin en Onatal wijzigt

Er gaan twee zaken wijzigen:

  1. Het zorgmail postbusnummer: 500108575
  2. De site waar ze naar toe moeten om de aanvragen af te handelen

Dit komt omdat Sanquin de hele online omgeving gaan verhuizen van hun huidige hosting provider naar het eigen Sanquin netwerk. In Onatal moeten de gebruikers de postbus zelf instellen bij een verzendlab welke je moet aanmaken in Onatal. De nieuwe site is nog niet officieel bekend omdat de omgeving in december wordt opgeleverd en deze in januari zal worden ingericht.

Hoe en waarom PREM?

Om cliëntervaringen in de geboortezorg te meten is er een speciale vragenlijst ontwikkeld: de PREM (Patient Reported Experience Measures). Hiermee kunnen we leren van onze cliënten; meer respondenten, meer ervaringen, meer informatie om van te leren. Aan ons daarom de opdracht om de verzending van de lijst voor verloskundigen zo makkelijk mogelijk te maken én om gebruikers met één druk op de ‘link’ bij de lijst te brengen.

We zijn slechts één ‘link’ verwijderd van de oplossing?! Onatal gebruikers kunnen met respect voor de mail voorkeursinstellingen van cliënten eenvoudig en veilig (2- tot 8 weken na bevalling) een sjabloon e-mail sturen via het zorgverlener/cliënt communicatiekanaal. In die mail kun je cliënten goed informeren over de PREM Geboortezorg en uitnodigen om het formulier in te vullen door een link in dezelfde mail aan te klikken. Deze link komt uit op de plek waar de vragenlijst bij Perined staat en kan vervolgens direct door de cliënt worden ingevuld.

Kortom de vragen hoe en waarom zijn beantwoord, het is nu vooral de vraag wanneer. Wanneer krijgen we de link?

Vanaf begin dit jaar proberen wij de link te krijgen bij het CPZ. Er zijn meerdere contactmomenten geweest en in september hebben we de ‘software-architectuurplaat’ overhandigd waarmee de veiligheid van onze oplossing en ook de AVG-rechten van de cliënt zijn gewaarborgd. We houden contact met CPZ voor het vervolg en zodra er meer bekend is laten we dat weer weten!

NIEUWE LEIDRAAD SEO

Willeke van der Weide heeft ons op de hoogte gebracht van de nieuwe leidraad van het TTSEO. Deze nieuwe versie (3.0) wordt vanaf 1 november 2023 verwerkt in Peridos. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om deze versie te gebruiken, aangezien de uitbetaling via de Regionale Centra zal verlopen en niet meer via de zorgverzekeraar. Meer informatie over de uitbetaling van het TTSEO: Tarief en uitbetaling tweede trimester SEO | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). Voor vragen, dan kan de echoscopist bij het eigen regionale centrum terecht. We hebben enkele aanpassingen besproken, waaronder het toevoegen van een TTSEO Peridoscode voor zwangere vrouwen zonder BSN en het markeren van financiële kenmerken.

Enkele items worden uit de dataset verwijderd, zoals echodense focus hart, milde ventriculomegalie en diameter biparietalis in millimeters. Er worden ook nieuwe verplichte velden toegevoegd voor uitbetalingen. We overwegen om de verzending naar Peridos niet te laten voltooien als deze velden niet zijn ingevuld. Het is benadrukt dat counseling moet worden aangevraagd voordat de NIPT kan worden aangevraagd.

De nieuwe verloskundige tarieven zijn bekend voor 2024, per 1 januari zijn deze beschikbaar! voor zover bekend vinden er geen wijzigingen plaats in de achterstandswijken.