Via diverse berichten en telefoongesprekken kregen wij te horen dat er bij de bijeenkomsten georganiseerd door Rosanne Poolen verteld zou worden dat zwangerenportaal.nl niet voldoet aan de AVG. Zoals jullie wel begrijpen, in deze tijd van onduidelijkheid en onzekerheid betreffende de AVG, heeft dit verregaande gevolgen en richt dit soort berichtgeving schade aan, aan de goede naam van zwangerenportaal.nl. Zeker vanwege het feit dat het pertinent onjuist is en wij graag in contact komen met partijen om uit te leggen hoe wij werken, maar ook zeker willen leren wanneer er zaken onduidelijk danwel onjuist zijn.

Zoals het hoort hebben wij eerst contact opgenomen met Rosanne Poolen alvorens enig actie te ondernemen. In het verleden hebben wij vaker contact met elkaar gehad en wilde eerst van haar zelf horen wat er nu precies aan de hand was. Zij heeft hier uitgebreid op geantwoord en zou dit antwoord ook in haar Facebookgroep publiceren. Wij hebben aangegeven datzelfde te doen onder onze Onatal gebruikers, dus hier het antwoord van Rosanne Poolen welke wij op 13 juni 2018 ontvangen hebben:

Hi Joost,

Dank voor jouw e-mail en vraag. De informatie die jij gekregen hebt klopt inderdaad niet.
Ik heb niet gezegd dat het zwangerenportaal.nl niet aan de AVG voldoet.

Ik heb aangegeven dat het voor een praktijk van belang is dat zij bewijzen dat ze aan de NEN7510 voldoen en dat het daarom belangrijk is om met NEN7510 gecertificeerde bedrijven te werken.

Ik heb jullie voor 25 mei gebeld en gesproken. Mij is toen uitgelegd dat de audit gepland stond en later heb ik vernomen dat jullie in afwachting zijn van het certificaat/ de certificering.

Onze jurist heeft aangegeven dat het van belang is om op te nemen in de verwerkersovereenkomst met Onatal, Orfeus en Vrumun dat zij NEN gecertificeerd zijn en dat zij dit moeten blijven.
Dit is geen juridische verplichting maar een advies, eentje welke Vecozo ook over gaat nemen (ik heb Vecozo hierover gebeld).

Wat ik wel aangeef is dat het zwangerenportaal een externe website is waar wij als verloskundigen naar kunnen adviseren/verwijzen. Dat wij onze cliënten toegang kunnen geven tot hun dossier via het zwangerenportaal en dat wanneer wij als medisch professionals een website aanbevelen, wij op de hoogte moeten zijn van o.a. het privacy beleid van deze website en of de inhoud correct is en niet in strijd met de WHO richtlijnen waar wij aan gebonden zijn (ivm aansprakelijkheid).
Ook moeten we actief toestemming hebben van onze cliënten alvorens persoonsgegevens te delen met het zwangerenportaal en de client op de hoogte brengen via het privacy beleid van de praktijk wat derden, in dit geval het zwangerenportaal, doen met de persoonsgegeven van de client.
Dit kan men gewoon overnemen vanuit het privacy beleid van zwangerenportaal omdat daarin duidelijk staat omschreven hoe om gegaan wordt met de gegevens van de client.

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik dus niet aangeef dat Onatal of het zwangerenportaal.nl niet aan de AVG voldoen en dat ik jullie hierover wel heb benaderd. Ik heb jouw zus/schoonzus/dame/partner met zelfde achternaam daarover gesproken.

Bedankt dat je jouw info eerst checkt alvorens deze aan te nemen als waarheid.

Ik zal dit berichtje ook delen binnen de Facebook groep voor verloskundigen die ik beheer (ruim 1750 verloskundigen zijn daar lid van).

Met vriendelijke groet,

Rosanne

Laat jezelf echt goed informeren! Dubbeltje op de eerste rij bestaat niet.

Wij merken en zien dat de invoering van de AVG een groot feest is voor juristen, advocaten en mensen die aangeven er verstand van te hebben. Het verbaast ons echter wel dat er allerlei zaken worden aangeboden voor een paar honderd euro per jaar. Wij zijn vanaf augustus 2017 bezig geweest met onze NEN7510 certificering en AVG. Wij hebben aanzienlijke investeringen gedaan in tijd maar ook tientallen duizenden euro’s. En dan te weten dat wij geen zorginstelling zijn, maar slechts een schakel in het gehele zorgproces van een organisatie. Ook wordt er nog wel eens gezegd dat je als praktijk niet aan de NEN7510 hoeft te voldoen, maar hier wordt het volgende over gezegd https://www.werkenmetnen7510.nl/achtergrond/moet-ik-voldoen-aan-7510 bij NEN.

Wij denken dan ook dat het noodzakelijk is je goed te laten informeren als praktijk, maar ook zelf te onderzoeken wat er nu allemaal nodig is. Op https://www.werkenmetnen7510.nl/ kun je veel informatie vinden. Zoek een betrouwbare partner bij jou in de buurt die echt al jaren ervaring heeft op het gebied van privacy en daarnaast een partner die al jaren ervaring heeft op het gebied van ISO en NEN certificeringen. Laat een zogenoemde nulmeting uitvoeren op de praktijk om te zien waar je staat als praktijk zijnde m.b.t. informatiebeveiliging.

Wat wij tot slot aan jullie willen vragen is dat wanneer jullie iets ten gehore komt met betrekking tot privacy, beveiliging, certificeringen etc. en hierdoor vragen hebben danwel onzeker worden, direct contact met ons op te nemen via de gebruikelijke kanalen. Wij zijn er gezamenlijk bij gebaat dat alles naar behoren verloopt en willen beide de dienstverlening naar de cliënt op het hoogste niveau brengen danwel houden.

Met vriendelijke groet,

Joost Faassen en Joost Martens