Het zal je niet ontgaan zijn: per 1 April 2017 kunnen zwangeren direct kiezen voor de NIPT. Peridos is aangepast voor de invoering van de NIPT en Onatal heeft vandaag de benodigde updates beschikbaar gesteld.

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is er 26 miljoen euro vrijgemaakt voor de invoering.

Aanpassingen Onatal counseling scherm

Voor de NIPT hebben we het counseling scherm van Onatal aangepast. De optie “NIPT gewenst” is toegevoegd, en bij “Uitgevoerde counseling” kan nu gekozen worden voor “ PNS op down-, Edwards- en Patausyndroom” ter vervanging van de optie “Combinatietest”

Uitbreiding Excel/CSV bestand

Op verzoek van RIVM / Peridos zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan het aanleverbestand:

  • [Nieuw] Naam van de zwangere, bestaande uit aparte velden voor de geboorte achternaam, tussenvoegsel en voorletters.
  • [Nieuw] Pariteit
  • [Nieuw] NIPT gewenst. Dit betreft een uitbreiding op de huidige opties “Combinatietest gewenst” en “SEO gewenst”.
  • [Gewijzigd] Keuzelijst “Counseling betreft”. De optie “combinatietest” wordt vervangen door “Prenatale screening op down-, Edwards- en Patausyndroom”. De nieuwe optie omvat dus de counseling voor zowel de combinatietest als voor de NIPT.
  • [Gewijzigd] “Direct invasieve prenatale diagnostiek gewenst” wordt “Direct invasieve prenatale diagnostiek geïndiceerd” (tekstuele wijziging). Dit omdat er bij de zwangere geen sprake is van een wens, maar van een indicatie door de zorgverlener.
  • [Gewijzigd] “Direct geavanceerd ultrageluidonderzoek gewenst” wordt “Direct geavanceerd ultrageluidonderzoek geïndiceerd” (tekstuele wijziging). Ook hier is er geen sprake van een wens, maar van een indicatie door de zorgverlener.
  • [Vervallen] Diabetes type I. Dit item stond voorheen in de dataset omdat het van belang was voor de combinatietest. Dat is niet meer het geval zodat dit item kan vervallen.

HL7 aanlevering tov Excel aanlevering

De recente wijzigingen met betrekking tot NIPT worden op dit moment nog niet ondersteund in het HL7 bericht. Hiervoor zijn wij in afwachting van Nictiz/RIVM voor een update aan deze standaard. Het advies van Peridos is daarom om gebruik te maken van de Excel/CSV aanlevering. Het Excel bestand is te vinden via Rapportage->Peridos counseling.

UZI Certificaat

Vanwege beveiligingsrichtlijnen is het niet meer mogelijk zonder UZI certificaat berichten via HL7 te versturen. Je kunt wel altijd gebruik maken van de Excel/CSV aanlevering wanneer er geen UZI certificaat geïnstalleerd is.
Wanneer er wel een UZI certificaat geïnstalleerd is kun je de counseling gegevens direct naar Peridos versturen via het HL7 bericht, maar zoals aangegeven worden de wijzigingen met betrekking tot NIPT niet ondersteund.

Wij wensen je veel gebruiksgemak van de nieuwe toevoegingen. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het natuurlijk graag!

Team Onatal