Het zal niemand ontgaan dat er een hoop veranderingen op stapel staan binnen de geboortezorg. Nieuwe beleidsregels, nieuwe geldstromen, maar hoe hou je als zorgverlener de focus op de mensen waar het allemaal om gaat, de zwangere en het ongeboren kind?

Hester Appelman werkt bij de Geboortenis en is één van de organisatoren van het symposium Mens Worden, Mens Zijn op 17 Juni 2016: “het begint door het gewoon samen te doen.”

Waarom organiseren jullie dit symposium?

“Er gebeurt momenteel heel veel in geboorteland, er is veel onrust onder de zorgverleners en onrust over waar het allemaal naartoe gaat. Veel onvrede ook over hoe de discussie nu wordt gevoerd, waarin de stem van de vrouw en de dienstdoende verloskundige nauwelijks gehoord wordt. Beleidsregels zijn mooi, maar het zou fijn zijn als dat meer vanuit de mens en vanuit zorgverleners zou gebeuren. Maar ja, hoe doe je dat? Daar gaat dit symposium over. We kunnen wel afwachten wat de beleidsmakers bedenken, maar we kunnen ook gaan doen, in de dagelijkse praktijk nu al handen en voeten geven aan wat wij belangrijk vinden.”

Hoe dan bijvoorbeeld?

“Eén van onze sprekers is Dr. Alec Malmberg van het UMCG, het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daar is het continue zorgmodel ingevoerd, waarbij de verloskundige autonoom de zwangere begeleidt. Dat gaat heel goed en dat vind ik zulke inspirerende voorbeelden! We horen nu vooral de vervelende dingen, en we gaan in dit symposium de nadruk leggen op de zaken waar we wél controle over hebben en die wél goed gaan. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens, maar het begint door het gewoon samen te doen.”

Wat voor sprekers komen er?

“We hebben er bewust voor gekozen om een intieme discussie te kunnen voeren, vanuit de werkvloer. Er komt bij voorbeeld ook een zwanger stel vertellen over hun ervaringen. Ideale uitkomst is dat de aanwezige zorgverleners zich geïnspireerd en bekrachtigd voelen om de dingen te gaan doen waarvan ze eigenlijk al weten dat ze ze zouden willen realiseren. Zoals bijvoorbeeld meer tijd geven aan een zwangere. Dat ze manieren gaan vinden om dat ook echt in de praktijk te gaan brengen.”

Het wordt een interactief symposium, hoe moet ik me dat voorstellen?

“We gaan dus niet alleen maar presentaties houden, we geven heel veel ruimte aan discussie en vragen vanuit de deelnemers. En we gaan het publiek ook vragen voorleggen en oefeningen meegeven. Niet alleen maar kijken en luisteren, maar ook in beweging komen en dingen ervaren. Daarbij gaan we het hele lijf erbij betrekken zodat de leerervaring ook gevoeld wordt. Het is een symposium waarbij je al je zintuigen moet gaan gebruiken!”

Meer informatie op de website van De Geboortenis