Wij maken ons erg zorgen over de ontwikkelingen in de integrale zorg en integrale bekostiging. Als softwareleveranciers hebben wij de handen ineen geslagen om al onze klanten, maar ook de overige betrokken organisaties en instanties te betrekken bij de zorgen die wij hebben. Zo hebben wij deze ook uitgesproken naar het Ministerie van VWS en naar het KNOV.

In het hele land is men bezig om de integrale zorg vorm te geven. Wij zien dat dit gebeurt op een soms vreemde wijze, waar in het ‘geheim’ keuzes worden gemaakt en waarbij de partners binnen een VSV soms onvolledig worden ingelicht.

Het is zorgwekkend dat binnen een VSV, waar meerdere partijen betrokken zijn, het bestuur van het ziekenhuis de keuzes lijkt te bepalen en de partijen gedwongen worden hierin mee te gaan. De keuze wordt vaak niet gemaakt door de gynaecoloog, maar door het bestuur, de softwareleverancier en de ICT afdeling.

Daarbij wordt vergeten dat het ziekenhuis slechts een klein onderdeel van het VSV is, waar ook verloskundigen, echocentra, kraamzorg en soms ook JGZ en de huisarts actief betrokken zijn in het zorgproces. Het is verontrustend om te zien dat er wordt gekeken naar de optie om in een systeem te werken, wat inhoudt dat er in sommige gevallen 20 partijen moeten overstappen op het systeem van een kleine partij binnen het VSV.

Zal de eerstelijns verloskunde wel blijven bestaan, wanneer het ziekenhuis in de lead is?
Met hun kostenstructuren die zometeen uit de integrale bekostiging betaald moeten gaan worden. Dit naast de immense investering die ze nu willen doen door in een systeem te gaan werken. Er komt een tijd dat dit terugbetaald moet gaan worden aan de ziekenhuizen of dat de eventuele subsidies stoppen. Wat blijft er dan over? Integrale zorg in het ziekenhuis?

Ziekenhuizen doen al jaren nergens aan mee!

Wat ons het meest verontrust is dat de hele tweede lijn alle initiatieven voor een gezamenlijk dossier torpedeert, dat de software in de tweede lijn zo gesloten is als een oester, maar dat er wel wordt gewezen naar de eerste lijn. Even een kleine opsomming van de afgelopen jaren:

  • ALLE softwareleveranciers in de eerste lijn hebben diverse PWD berichten gemaakt (zoals Overdracht Acute Fase). Ondanks de miljoenen VWS subsidie, is er geen enkel ziekenhuis die de berichten kan en wil ontvangen.
  • ALLE softwareleveranciers uit de eerste lijn kunnen direct koppelen met de PeriHub, maar geen enkel ziekenhuissysteem zoals Epic of HIX is hiertoe in staat.
  • ALLE softwareleveranciers uit de eerste lijn kunnen diverse Zorgmailberichten ontvangen en versturen, de systemen uit de tweede lijn nauwelijks (althans binnen het domein van Perinatologie).
  • ALLE softwareleveranciers in de eerste lijn hebben aangegeven (in aanwezigheid van Chipsoft) dat zij bereid zijn het koppelvlak wat Chipsoft ter beschikking stelt te gaan ondersteunen. Spijtig genoeg komt er geen koppelvlak.

Is er nu werkelijk niemand die de tweede lijn tot de orde roept?
Blijkbaar is er een andere agenda waardoor de ziekenhuizen en hun softwareleveranciers niet bereid zijn om te koppelen. Deze keuze heeft in ieder geval niets te maken met betere zorg of het goedkoper maken van de zorg. Op deze manier wordt de zorg alleen maar complexer en duurder.

Het ministerie van VWS heeft onlangs de ziekenhuizen op de vingers getikt, omdat zij niet bereid zijn hun systemen te koppelen, maar hier hoor je verder niets over. Waarom zou je dan als regio willen gaan werken in een systeem, wat sterk verouderd is en wat misbruik maakt van zijn machtspositie binnen een ziekenhuis? In sommige gevallen is er nog een obstakel: de IT afdelingen van de ziekenhuizen, vaak consultants van het betreffende softwarepakket of volledig opgeleid voor dat pakket. Zij zitten niet te wachten op een koppeling omdat dit hun inziens alleen maar meer werk betekent. Vanuit hun perspectief is het dus ook beter om dat werk bij een ander neer te leggen.
Als zelfstandige zorgverlener moet je hier niet afhankelijk van willen zijn.
Maak je eigen keuzes!

Ziekenhuizen hebben helemaal geen ervaring met klantvriendelijkheid!

Voor iets als de geboortezorg, waarbij in de meeste gevallen geen sprake is van een ziektebeeld, moet niet een logge instantie zonder enige incentive voor klantvriendelijkheid in de lead zijn bij het vormgeven van deze geboortezorg in de regio.
Volgens het rapport “Een goed begin” moeten moeder en kind centraal gesteld worden.
Dit doen de organisaties binnen de eerste lijn al jaren. Gepassioneerde mensen die dag en nacht klaar staan voor hun cliënten.

De eerste lijn, die zich puur richt op klantvriendelijkheid en hiervan ook afhankelijk is, moet deze taak op zich nemen. Verloskundigenpraktijken, echocentra en kraamzorgbureau’s zorgen al jaren voor een goede klantbeleving. Zij doen dit vanuit een passie, maar ook zodat bij een volgende zwangerschap er weer voor hun gekozen wordt. In elke buurt kent bijna iedereen de verloskundigen of de kraamverzorgsters. Cliënten uit het verleden vertellen ook tegen anderen hoe bijzonder en goed de verloskundige of kraamvrouw was.

In een ziekenhuis kom je toch vaak gedwongen terecht en is de insteek heel anders en is er geen sprake van concurrentie. Veel wisselende mensen aan je bed en minder persoonlijk contact. Dit wil niet zeggen dat de gynaecologen, klinisch verloskundigen of verpleging niet gepassioneerd zijn en de cliënten niet centraal stellen.. Integendeel zelfs, maar ook zij zijn afhankelijk van het bestuur en haar keuzes en lopen er tegenaan dat ze geen kant op kunnen. Daarom kunnen ze bij de opzet van de nieuwe organisatie beter kijken naar hoe de ondernemers van de eerste lijn dit al jaren succesvol doen.

Bij EVAA in Amsterdam hebben de verloskundigen ook daadwerkelijk de lead genomen en komen zij toch ‘gewoon’ tot integrale samenwerking, maar met behoud van autonomie en zelfstandigheid. Klantbeleving staat hier voorop tot in de kleinste details. De inrichting van de kamers in het ziekenhuis zijn ingericht puur met klantvriendelijkheid in het achterhoofd. Het ziekenhuis heeft een faciliterende functie, waar het uiteindelijk ook voor bedoeld is. Zo zijn er nog plenty regio’s die op een gelijke wijze samenwerken en waarbij niet het ziekenhuis, maar de partijen in het VSV in de lead zijn.

VWS subsidie voor oplossing via hub

Je kunt ook beter het budget uitgeven aan het verbeteren van klantvriendelijkheid in plaats van ingewikkelde implementatietrajecten en veel te dure software die niet toekomstbestendig is in de snel veranderende geboortezorg. Want naast het feit dat de eerste lijn beter geschikt is om moeder en kind daadwerkelijk centraal te stellen is de investering in tijd en geld om 20 partijen over te laten stappen op Chipsoft of Epic vele malen hoger dan een partij te laten koppelen met de andere betrokken partijen. Initiatieven van de eerstelijns systemen zijn zelfs kosteloos. Er zijn legio oplossingen om alsnog uit te wisselen met of zonder hulp van de softwareleveranciers van het ziekenhuis.

2 juni 2017 is de definitieve versie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/integrale-geboortezorg-zorgstandaard/Paginas/Home.aspx.

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/?file=9074&m=1491821561&action=file.download. Hierin wordt op pagina 24 aangegeven dat het ministerie van VWS de mogelijkheid onderzoekt tot subsidiëren van een oplossing met een hub.

Vanuit diverse eerstelijns en tweedelijns softwareleveranciers, in de vorm van www.perinatologie.nl, is deze oplossing al geruime tijd beschikbaar en werkt deze al in diverse regio’s. Alleen de tweede lijn moet hier nog op aan willen sluiten.

Neem niet zomaar alles aan. Bel je eigen leverancier!

Laat jezelf ook echt goed informeren. In bijvoorbeeld de regio Breda hebben wij achteraf gehoord dat er een ‘diepgaand’ onderzoek was gedaan naar de diverse mogelijkheden inclusief die van de eerstelijns systemen. Echter geen van de eerstelijns systemen is ooit benaderd om te vragen naar alternatieve oplossingen. Niemand van ons is ooit uitgenodigd om onze oplossingen te laten zien en te praten over onze visie.

In tegenstelling tot de ziekenhuissystemen hebben wij vanuit de eerstelijns systemen veel ervaring met uitwisseling van data. Wij doen dit al jaren met LVR, PeriNed, Peridos, Vecozo, SBV-Z, Gemeentelijke Basis Administratie, Sanquin, ZorgMail, PeriHub etc. Door de tweedelijns systemen is nog nooit deelgenomen om het integrale dossier vorm te geven danwel enige data uit te wisselen met welke instantie dan ook.
Waarom zou je dan kiezen voor een systeem wat hier geen ervaring mee heeft, niet van deze tijd is en misbruik maakt van haar machtspositie binnen een ziekenhuis?

Neem de lead als eerste lijn, jullie weten hoe het moet!

Neem de lead als eerstelijns organisatie. Jullie zijn degene die de meeste ervaring hebben met klantbeleving en klanttevredenheid. Jullie leiden al jaren een efficiënte onderneming met een goed zicht op de kosten. Jullie zijn binnen de geboortezorg in de meerderheid en het aan jullie stand verplicht en aan de zwangere vrouwen om de geboortezorg 2.0 vorm te geven.

Wij als software leveranciers hebben het geluk gehad om in al jullie ontwikkelingen mee te zijn gegaan. Met moderne systemen die ook hun bestaansrecht ontlenen aan klantbeleving en klanttevredenheid en gezonde concurrentie. In de tweedelijns systemen is vaak het PWD woordenboek niet of nauwelijks verwerkt, is het half/half via omwegen slecht beschikbaar op mobiele apparaten en kunnen ontwikkelingen als de NIPT nog lang op zich laten wachten. In een ziekenhuis bepaalt het bestuur en niet de zorgverlener wat er aangeschaft of aangepast dient te worden, kost elke actie veel geld en dus veel tijd ook al wordt dit vanuit de geboortezorg als standaard gewenst.

Ga niet terug in de tijd!

Neem geen genoegen met een stap terug naar 1.0 systemen in logge organisaties die niet de kunde hebben om zoals de eerstelijns systemen per jaar ruim 5.000 tevreden gebruikers te bedienen en ruim 195.000 zwangeren en ruim 170.000 geboortes te registreren. Kies voor een systeem wat jij bewust gekozen hebt en dat jou ondersteunt naar geboortezorg 2.0.

De oplossingen zijn er al geruime tijd en jullie als eerste lijn kunnen al jaren gegevens delen. Zonder extra kosten of inspanning. Begin dan ook vandaag al met delen van jouw data, zodat de bal bij het ziekenhuis ligt en het aan hun is hun eigen aangeschafte systeem klaar te maken voor delen met de eerste lijn.

Wat vind jij? Integrale zorg/bekostiging. Zorg of zegen?
Laat jouw mening weten in het commentaarveld hieronder.