Marijke Sibie is verloskundige bij het Geboortecentrum Amsterdam en tevens bestuurslid van de EVAA, Eerstelijns Verloskunde Amsterdam en Amstelland:

Wat is er aan de hand?

“Na lang beraad hebben 29 van de 31 verloskundigen praktijken van Amsterdam besloten om in de nacht van 21 op 22 juni ‘verloskunde van de toekomst’ te gaan bedrijven. Zij zullen dienst houden in de ziekenhuizen en de zwangeren voor consulten en baringen naar het ziekenhuis laten komen. Een moeilijke beslissing om te nemen maar wel een die mogelijk in laat zien hoe groot de veranderingen zullen zijn als wij nu de komende beleidsregel niet tegen weten te houden. De verloskundigen van Amsterdam vrezen dat met de komst van deze beleidsregel de keuze vrijheid van de zwangeren om te kiezen waar ze willen bevallen, zal verdwijnen. Tevens vrezen zij dat in de verdere toekomst de zelfstandig rond rijdende verloskundige die zorg op maat kan bieden, door de ziekenhuizen weg bezuinigd zal worden. Zo ook de kraamzorg!

Welke acties hebben jullie gepland?

“Wij moeten nu heel duidelijk van ons laten horen; het is te vroeg om dit soort keuzes met verregaande gevolgen te maken. Verloskundigen en gynaecologen worden buiten spel gezet door de verzekeraars en ziekenhuizen, met grote consequenties voor de zwangeren. Verloskundigen en gynaecologen staan hier niet achter! Ons standpunt; Laat een verandering met zulke grote gevolgen voor ons unieke Nederlandse verloskundige systeem er één zijn die goed onderzocht is en waarvan de uitkomst ook bewezen effectief is. Daarom hebben we de volgende acties georganiseerd:

  1. Stilte tocht; In de nacht van 21 op 22 juni lopen we met verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en (ex-) zwangeren een fakkeltocht door Amsterdam. We verzamelen om 22:30 met als boodschap; Nachtwacht voor het behoud van de keuzevrijheid. In Amsterdam en Gouda wordt deze georganiseerd en de routes en verzamelpunten worden gecommuniceerd via de facebookpagina Actie tegen beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg. In Amsterdam starten we vanaf het Museumplein.

  2. Stiptheidsactie; Het doel van de stiptheidsactie is het tijdelijk neerleggen van onze huidige werkvorm om het protest kracht bij te zetten en om aan te geven dat wij het niet eens zijn met het beleid wat de minister wil doorvoeren zonder dat dit wetenschappelijk is onderzocht. De actie zal plaats vinden in de nacht van dinsdag 21 juni (23:00 uur) op woensdag 22 juni (03:00 uur).

  3. Demonstratie in Den Haag Op 23 juni voordat de Tweede Kamer start met het Algemeen Overleg (AO) geboortezorg (15:00 tot 18:00 uur) gaan we demonstreren. Ook bij deze demonstratie is het de bedoeling dat wij daar staan met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en (ex)-zwangeren vanuit heel Nederland. Om samen de boodschap te geven: Het is te vroeg! We vertrekken om 13:30 uur op het Malieveld, afhankelijk van het aantal mensen gaan we met spandoeken naar het plein naast het Binnenhof of naar het Spui.

  4. Keerhettij.nu De petitie van Keer het tij heeft op dit moment meer dan 30.000 handtekeningen. Bij 40.000 mogen er vragen gesteld worden in de Tweede Kamer en dit zou onze zaak goed op de kaart kunnen zetten. Dus roep al je zwangeren en familie op om de petitie te tekenen.

Kun je me nog even in het kort de achtergrond informatie uitleggen?

“In 2008 heeft Minister Schippers van Volksgezondheid aangekondigd de babysterfte omlaag te willen brengen. Dit onder meer door verloskundigen intensiever te laten samenwerken met de gynaecologen. Zo wil de minister dat wij als verloskundigen verantwoordelijk worden voor veel bevallingen die nu onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis plaatsvinden. Voor deze ontwikkeling zijn we heel gemotiveerd omdat we heel graag de barende willen blijven bijstaan, ook als het anders loopt en er meer medische interventies wenselijk zijn.

Daarbij wil de Minister de manier van betalen van de zorg veranderen. Men wil de budgetten voor de geboortezorg bundelen en liefst bij het ziekenhuis neerzetten. Dat heeft enorme impact op onze dienstverlening en de keuzerecht van de zwangere vrouw. Want dit lijkt wellicht enkel een zaak tussen verloskundige, gynaecoloog, ziekenhuis en verzekeraar maar helaas betekenen de huidige plannen ook een fikse verandering voor zwangere vrouwen.

Momenteel loopt er een groot landelijk onderzoek, de INCAS-studie. Dit is een noodzakelijk, gedegen onderzoek om te bekijken welk samenwerkingsmodel de beste resultaten geeft, met pijlers op het vlak van gezondheid, tevredenheid en financiën. De minister wil de uitkomsten van dit onderzoek echter niet meer afwachten en haar hervormingsbeleid gaan invoeren per 1 januari 2017. Terwijl eerder is toegezegd dat alle zorgverleners uit de geboortezorg tot 2020 de tijd hebben met elkaar te onderzoeken hoe we de beste samenwerking tot stand kunnen brengen. De zorg, het praktische deel en financieel.
Wij moeten nu dus heel duidelijk van ons laten horen want het is te vroeg om dit soort keuzes met verregaande gevolgen te maken. Verloskundigen en gynaecologen worden buiten spel gezet door de verzekeraars en ziekenhuizen, met grote consequenties voor de zwangeren. Verloskundigen en gynaecologen staan hier niet achter. Ons standpunt; Laat een verandering met zulke grote gevolgen voor ons unieke Nederlandse verloskundige systeem er één zijn die goed onderzocht is en waarvan de uitkomst ook bewezen effectief is.
Ter aanvulling, volgens de laatste cijfers van Eurostad 2014 zitten wij nu in de top 5 van landen met de laagste babysterfte in Europa dus op gelijke voet met Noorwegen en Zweden.”

Meer informatie op de website van Keerhettij.nu en de facebookpagina actie tegen beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg